MijnDakJouwDak: bekijk LIVE de resultaten van de zonnepanelen op het Streekcentrum.
Klik hier >

Energiecoöperatie de Knotwilg

Gebruik hernieuwbare energie: waterkracht, windkracht, biomateriaal en ook het hout van de knotwilg

Op woensdag 18 december 2013 is ten kantore van Notaris Wim van der Heiden in Streefkerk de officiële oprichtingsakte getekend van de Energiecoöperatie De Knotwilg. De initiatiefnemers hebben een zeer ambitieuze visie op duurzaam denken en doen en willen in onze regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden veel collectieve initiatieven ontplooien om hernieuwbare energie effectief te maken.

"Actief uitdragen van de Trias Energetica. De Trias Energetica beschrijft drie stappen in de richting van een duurzame energievoorziening. Beperken van de energievraag door energiebesparing. De energie die toch gebruikt moet worden duurzaam op te wekken en tot slot de fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken." Dat is de doelstelling van de Energiecoöperatie zoals deze is opgenomen in de akte van oprichting. Gebaseerd op rhizomen, de wortelstok die je denkbeeldig krijgt als je de knotwilg omdraait.

Een doelstelling die is geformuleerd aan de hand van de ervaringen met MijnDakJouwDak, het Europese project voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waarbij wij samen groene energie opwekken door middel van het installeren van zonnepanelen op daken met als eerste gerealiseerde project het dak van het Streekcentrum in Groot-Ammers.

De Knotwilg gaat verder in haar denken en doen en richt zich met name op hernieuwbare energie: waterkracht, windkracht, biomateriaal en ook het hout van de knotwilg. De gesnoeide takken van de knotwilg zijn te gebruiken voor een groot aantal doeleinden zoals brandhout en gevlochten schermen. De twee eerste leden, Den Hâneker en het Streekcentrum, hebben samen met het bestuur een lijst met ambities opgesteld die zij samen met de bevolking en diverse partners willen ontwikkelen en realiseren.

Voorbeelden van die initiatieven zijn het energieneutraal maken van De Donk in Brandwijk, het collectief inkopen van zonnepanelen, die panelen installeren op daken van scholen, overheidsgebouwen en boerderijen, het opzetten van een Energiecafé en de ontwikkeling van energieneutrale wijken. Boven alles wil De Knotwilg kennis delen en de bewustwording van de noodzaak van de Trias Energetica bij iedereen vergroten.

Bij de ondertekening van de akte waren de drie initiatiefnemers (op de foto van links naar rechts) aanwezig: Koos Timmer (voorzitter), Jos van Oosten (secretaris) en Rolia Wiggelinkhuijsen (penningmeester). Bij Jos van Oosten kunt u terecht voor meer informatie en vooral voor het opgeven als lid van de Energiecoöperatie De Knotwilg: jos@knooppunteverdingen.nl (06-53212792) of via MijnDakJouwDak: info@mijndakjouwdak.nl

Opgeven als lid kan ook via het aanmeldformulier.


Bijlagen:

Oprichtingsakte van De Knotwilg