MijnDakJouwDak: bekijk LIVE de resultaten van de zonnepanelen op het Streekcentrum.
Klik hier >

Nieuw: het streekproduct zonne-energie bij Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt

Van oudsher staan de mensen van Streekcentrum Het Liesvelt klaar om hun bezoekers arrangementen te bieden waarin zij van alles vertellen en laten zien over de natuur, over bijen, bloemen en streekproducten. Met de aanleg van de zonnepanelen op het dak van het Streekcentrum komt daar in het nieuwe seizoen een duurzaam streekproduct bij: zonne-energie. Op 11 december 2013 kregen de vrijwilligers van het Strteekcentrum de eerste instructie over de werking van de zonnepanelen zodat zij u hier alles over kunnen vertellen.

Den Hâneker, de natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, heeft het project MijnDakJouwDak geïnitieerd. Een Europees project voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waarbij de plaatsing van zonnepanelen wordt gestimuleerd op daken van boerenschuren en stallen bijvoorbeeld. Zo wordt groene stroom opgewekt waar omringende bewoners van profiteren. Een project waarbij overheden, agrariërs en burgers samen aan de slag gaan voor een duurzame streek

MijnDakJouwDak wil de bewustwording over de noodzaak van duurzame energie vergroten door de zon te zien als bron van alle oogst en te werken naar een energieneutrale samenleving waarin het goed werken en wonen is. Het eerste pilotproject dat door MijnDakJouwDak heeft gerealiseerd samen met de gemeente Molenwaard en het Streekcentrum Het Liesvelt zijn de zonnepanelen op het dak van het Streekcentrum zelf. 


Op woensdag 11 december zijn de voorlichters en rondleiders van het Streekcentrum getraind om bezoekers uit te leggen hoe die zonnepanelen werken, welke soorten er liggen, wat de verschillen zijn, wat omvormers zijn en noem maar op. U als bezoeker leert zo meer over de voordelen van zonne-energie en… beseft waarom deze vorm van duurzame energie waardevol is voor onze refgio.

Die training is verzorgd door de specialisten van Groenwaarts, de coöperatie van samenwerkende installatiebedrijven in de Alblasserwaard die de installatie heeft geleverd en geplaatst. De opbrengst van de installatie en nog veel meer wetenswaardigheden volgt u via de website www.mdjd.nl.

Naast het volgen van die site kunt u in het nieuwe seizoen ook rondleidingen laten organiseren door het Streekcentrum en Groenwaarts organiseert speciale avonden rond hetzelfde thema. Met die opgedane kennis en vooral de bewustwording van de noodzaak van duurzame energie wil MijnDakJouwDak van zonne-energie een nieuw streekproduct maken.

MijnDakJouwDak is dus een initiatief van de Vereniging den Hâneker en de Stichting Het Streekcentrum, waaraan Europa meewerkt door mee te investeren in haar platteland en samen groene energie op te wekken. Tijdens de training kregen Harrie Krens, Jan van Oostrum en Groenwaarts de poster uitgereikt waarmee zij hun kennis en kunde over de installatie op het Streekcentrum onderstrepen.

Voor rondleidingen kijk op de site van het Streekcentrum.