MijnDakJouwDak: bekijk LIVE de resultaten van de zonnepanelen op het Streekcentrum.
Klik hier >

De ontwikkeling van MijnDakJouwDak

De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is een landelijk, agrarisch gebied. Van oudsher wonen en werken hier op de veengronden veel veeboeren met grote boerderijen en stallen.
De natuurvereniging Den Hâneker en de Stichting Blauwzaam willen de daken van de stallen gebruiken om zonne-energie op te wekken en die als groene stroom beschikbaar te stellen aan burgers uit de regio.
Zaterdag 8 oktober 2010 werd aan de Heiweg in Oud-Alblas een informatieochtend georganiseerd.

Wat wil dit project?

De boer investeert in zonnepanelen op zijn schuur door middel van voorfinanciering door de burgers in de vorm van aandelen. In ruil voor hun investering ontvangen de burgers groene stroom. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.
De bedoeling is dat na de pilotperiode dit project beschikbaar komt voor nog meer boeren en burgers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, zodat we in zeer korte tijd kunnen uitgroenen tot de duurzaamste regio van Nederland.Doelen? Waarom zou je meedoen?

Met deze investering worden meerdere goede doelen gediend:

Om te laten zien hoe belangrijk het is dat kleine (financiële) bijdragen van consumenten samen het verschil kunnen maken, wordt in dit project de samenwerking gezocht met zowel consumenten als organisaties die duurzame boeren en consumenten willen verbinden.
Met deze pilot wordt tevens duurzame klimaatneutrale landbouw bevorderd  en een nieuw “streekproduct” ontwikkeld.

Welke boerenbedrijven gaan er meedoen?

We hebben voor dit pilotproject gezocht naar een beperkt aantal boeren in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, om zoveel mogelijk te leren van het instrument van voorfinanciering en opzetten van een coöperatie.

T. van Wijk, Oud-Alblas (gemeente Graafstroom)
A. van Rees, Brandwijk (gemeente Graafstroom)
P. Heikoop, Nieuwland (gemeente Zederik)
C. Bruynes, Schoonrewoerd (gemeente Leerdam)
S. Kortleve, Oud Alblas (gemeente Graafstroom)

Welke burgers zijn geïnteresseerd en waarom zou u meedoen?

Op dit moment peilen we bij de leden van de vereniging Den Hâneker en bij de vriendenkring van “de Groene Geer” via een enquête de belangstelling en deelname.
Door deelname aan het project kan de burger daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een klimaatneutrale regio en produceert nu zelf zijn eigen energie. Niet praten maar doen.
Door de inzet van de nieuwste technologie - o.a. op het scherm van uw telefoon - kunt u de productie van het gekochte paneel op de voet volgen. Door gezamenlijk op te trekken, verhogen we de samenwerking tussen agrariërs en bewoners.
Het transport van de stroom en de afrekening gebeurt in een coöperatieve vorm.  In samenwerking met een nader te bepalen energiebedrijf wordt een coöperatie opgericht.  Gebruik wordt gemaakt van de bestaande netwerkstructuur; het  transport van de energie vereist dus geen extra aanpassingen.

Wat kon u zaterdag 8 oktober zien en horen?

In samenwerking met het bedrijf Zon-en-Zo doen we een vergelijkend onderzoek tussen de energieopbrengst van traditionele zonnepanelen en de opbrengst van een ander soort zonnepaneel, namelijk een lichtpaneel. De opwekking van stroom is daarmee minder afhankelijk van de intensiteit van de zon, maar veelmeer van de hoeveelheid licht per dag. 

De Alblasserwaard / Vijfheerenlanden  kent namelijk vanuit de lange historie veel agrariërs met grote stallen. De daken van deze stallen willen we inzetten voor het opwekken van zonne-energie. Maar…. de boerderijen en de stallen liggen hoofdzakelijk Noord-Zuid: dwars op de ontginningsrichting van de regio. Een minder gunstige positionering voor het opwekken van zonne-energie. Vandaar dit experiment met lichtpanelen.

Resultaten van het experiment worden gebruikt bij de pilot: MijnDakJouwDak.

Wil je meewerken - in welke vorm dan ook - aan dit unieke project, dan kan je je opgeven bij Rolia Wiggelinkhuijsen (info@blauwzaam.nl) of bij Jan van Oostrum (secretaris@denhaneker.nl).

Veldstudie Hei- en Boeicop plaatst zonne-panelen

De zonne-panelen van Zon en Zo zijn ook bij Veldstudie in Hei- en Boeicop geplaatst. Klik hier voor meer informatie over de Veldstudie en de panelen.