MijnDakJouwDak: bekijk LIVE de resultaten van de zonnepanelen op het Streekcentrum.
Klik hier >

Bewustwording van duurzaam omgaan met energie

En met MijnDakJouwDak wordt daadwerkelijk bespaard op energiekosten

MijnDakJouwDak: de aanleiding
Door diversificatie van de landbouw blijft het platteland zich ontwikkelen. Europa werkt hier aan mee door duurzaamheidprojecten op het platteland te stimuleren. Het project Mijn Dak Jouw Dak draagt onder meer bij aan een groter bewustzijn bij inwoners over energiebesparing en duurzaamheid. Duurzame energie wordt een streekproduct.
Streekcentrum Het Liesvelt, Stichting Den Hâneker en de gemeente Molenwaard trekken bij dit project gezamenlijk op. Het project Mijn Dak Jouw Dak richt zich op de ontwikkeling van hernieuwbare energie en stimuleert de ontwikkeling van coöperatieve opwekking van zonne-energie. Voor dit project is Europese subsidie verstrekt.

Hoofddoelstelling
MijnDakJouwDak wil bijdragen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie als nieuw streekproduct en dit op de kaart zetten. Door dit nieuwe streekproduct op de kaart te brengen wil MijnDakJouwDak haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van coöperatieve opwekking van zonne-energie.
 
Nevendoelstellingen


Den Hâneker/MijnDakJouwDak gebruikt de Trias Energetica
De Trias Energetica gaat er van uit dat bewustwording van duurzaamheid doel nummer één is. Deze bewustwording draagt bij aan energiebesparing want wie zich bewust is van de noodzaak om tot duurzaamheid te komen zal na dit anders denken ook anders doen. En dat loont.

De drie stappen van de Trias Energetica zijn basis vuistregels om tot duurzame ontwikkelingen te komen. Deze drie stappen zijn:
 

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan
  2. Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
  3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in om aan de resterende energiebehoefte te voldoen


Energiebesparing, demonstratie van en voorlichting over het opwekken van duurzame energie zijn nadrukkelijk onderdeel van deze bewustwording. Het plaatsen van de zonnepanelen, oprichting van een coöperatie en de uitbouw van het voorlichtingscentrum zijn onderdelen van het project. In samenwerking tussen overheden, agrariërs en burgers wil den Hâneker duurzame energie maken tot economische drager van het platteland.

Anders denken loont
Bewustwording van duurzame ontwikkelingen. Zorgen dat er in de toekomst meer is voor onze toekomst, ons nageslacht. De wereld zo achterlaten dat er überhaupt een toekomst is. Een toekomst waarin we bewust omgaan met mens en milieu, met duurzame ontwikkelingen die het mogelijk maken dat te behouden wat van wereldbelang is.

En wat blijkt: anders denken loont.
Duurzame energie opwekken betekent de zon volop benutten en daar winst uit halen. Winst in overdrachtelijke vorm door de positieve effecten op onze omgeving. Winst door direct financieel voordeel. MijnDakJouwDak stimuleert deze duurzame ontwikkeling door het samenwerken mogelijk te maken. Samen investeren en de ruimte die beschikbaar is benutten. Samen profiteren van de opgewekte groene stroom.